DataFuture Bangkok

ปลดล็อคความแตกต่างระหว่าง CDP/DMP/DataWarehouse/CRM

21 มิถุนายน 2562 วันศุกร์ 15:00 ถึง 18:00 น. ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 14:00 น

โรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพ
ค่าเข้าชม: ฟรี
การประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
(The conference will be in English)

ลงทะเบียนที่นี่

ภาพรวม

DataFuture Bangkok คืองานสัมมนาที่จะรวบรวมนักการตลาดและนักโฆษณาในประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล (Data-Driven)
ภายในงาน DataFuture Bangkok ครั้งนี้ เราจะเน้นความสำคัญกับการจัดการข้อมูลโดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ ที่จะช่วยให้นักการตลาดและนักโฆษณาได้รับข้อมูลเชิงลึก รวมไปถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการและการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้านกิจกรรมทางการตลาดที่ดีที่สุด

ผู้บรรยาย

Data Monetization Director – BSS Holding Co Ltd
Kamlarp Satchavarodom

Kamlarp Satchavarodom ผู้นำเสนอมุมมองที่แตกต่างพร้อมประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ รวมถึงการเป็นนักวิเคราะห์ด้านการตลาดและผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี ในด้านธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่มีการเติบโตด้านการตลาดในทวีปเอเชีย
นอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ริเริ่มในการศึกษาและประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกให้กับบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Dunnhumby (ดำเนินธุรกิจโดย Tesco) และ IBM ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอองค์กร
ปัจจุบัน เขาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริการการจัดการข้อมูล (Monetization Director) บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มสื่อออนไลน์และออฟไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย

Director, Strategic Initiative – AnyMind Group
Vivek Misra

Vivek Misra ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลยุทธ์ของ AnyMind Group ซึ่งครอบคลุมไปถึงการจัดการผลิตภัณฑ์, โซลูชั่น, พันธมิตร, และการขาย
ก่อนเข้าร่วม AnyMind Group เขาทำงานร่วมกับ AppNexus ซึ่งมีส่วนช่วยในการให้คำปรึกษาและขยายฐานลูกค้าจำนวนมากทั้งสื่อ บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการโฆษณา และมีเดียเอเจนซี่
นอกจากนั้น เขายังมีประสบการณ์ที่บริษัท Accenture ในการเป็นนักออกแบบเพื่อคุณค่า (Value Achitect) ให้กับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการวิเคราะห์และกลยุทธ์ดิจิทัลขั้นสูงให้กับองค์กรขนาดใหญ่ และยิ่งไปกว่านั้นเขาเริ่มต้นอาชีพที่ DBS Bank ซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการการซื้อขายตราอนุพันธ์, ตราสารทุนและตลาดอีกด้วย


Lead, IT and Digital Marketing, Tri Petch Isuzu
Haruku Ishikawa

Ishikawa ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยก่อนหน้านี้เขาได้ทำงานด้านการเพิ่มโอกาสด้านการขายและขยายธุรกิจ รวมถึงการจัดการธุรกิจให้กับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่นอีกด้วย


Senior Software Engineer, Tri Petch Isuzu
Taketo Yoshida

Yoshida วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ Treasure Data CDP และพัฒนาแอปพลิเคชัน LINE Business Connect โดยก่อนหน้านี้เขาเป็นวิศวกรด้าน iOS ของสื่อเศรษฐกิจ


Marketing Director, Arm Treasure Data
Kengo Horiuchi

Horiuchi ผู้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของ Treasure Data ประเทศญี่ปุ่น พร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท PwC Co., Ltd. และที่ปรึกษาการปฏิรูปธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล บริษัท Monex Group นอกจากนั้นแล้วเขายังมีประสบการณ์การทำงานให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจสตาร์ทอัพอีกด้วย

ตารางเวลา

 • กล่าวเปิดงาน DataFuture Bangkok

  Vivek Misra, Director, Strategic Initiatives, AnyMind Group

 • Building the first truly unified omni-channel marketing platform in Thailand and SEA

  Kamlarp Satchavarodom, Data Monetization Director – BSS Holding Co Ltd

  ทุกคนต่างทราบกันดีว่าประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในตลาดดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยจำนวนผู้บริโภคสื่อออนไลน์ รวมถึงธุรกิจและธุรกรรมทั้งค้าปลีก ท่องเที่ยว, และอีกมากมาย ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร นี่จึงเป็นโอกาสที่แตกต่างสำหรับนักการตลาดในการเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภค พร้อมหรือยังที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่ BSSH ได้นำเทคโนโลยี CDP ใหม่ล่าสุดจาก TD มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือดิจิตอล ระบบการคิดคำนวนอัลกอรึทึ่มและข้อมูลเชิงลึกจนกระทั่งประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้

 • Marketing in a world of crazy data

  Vivek Misra, Director, Strategic Initiatives, AnyMind Group

  ปัจจุบันข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรตัดสินใจให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการวางแผนและแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ และในวันนี้นักการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดีกว่าและแม่นยำกว่ายุคสมัยก่อน อย่างไรก็ตามด้วยข้อมูลที่มีอย่างไม่จำกัด การจำแนก แยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับนักการตลาดในยุคนี้ บทบรรยายในหัวข้อนี้ เราจะชวนคุณมาเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการตลาดในอนาคต

 • ปลดล็อคความแตกต่างระหว่าง CDP/DMP/DataWarehouse/CRM

  Kengo Horiuchi, Marketing Director, Arm Treasure Data

 • พักเบรค

 • Data-Driven Marketing in Mobility Business of Thailand

  Haruku Ishikawa, Lead, IT and Digital Marketing, Tri Petch
  Isuzu Taketo Yoshida, Senior Software Engineer, Tri Petch Isuzu

  Ishikawa และ Yoshida มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึกและร่วมกันเปิดตัว Treasure Data eCDP ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ พวกเขาจะกล่าวถึงประเด็นการนำ Treasure Data eCDP ไปประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจอย่างเช่น LINE Business Connect

 • การอภิปราย

  Vivek Misra, Director, Strategic Initiatives, AnyMind Group
  Kamlarp Satchavarodom, Data Monetization Director – BSS Holding Co Ltd
  Haruku Ishikawa, Lead, IT and Digital Marketing, Tri Petch
  Isuzu Taketo Yoshida, Senior Software Engineer, Tri Petch Isuzu
  Kengo Horiuchi, Marketing Director, Arm Treasure Data

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ACCESS

ภาพรวม

 • ชื่อ

  DataFuture Bangkok

 • วันที่

  21 มิถุนายน 2562 วันศุกร์ 15:00 ถึง 18:00 น. ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 14:00 น

 • สถานที่

  โรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพ 189 ถนนสุขุมวิทซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 • ค่าเข้าชม

  ฟรี

 • จำนวนผู้ร่วมงาน

  150 คน

 • หมายเหตุ

  ※ ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในงานครั้งนี้เพื่อแสวงผลประโยชน์ส่วนบุคคล
  ※ หากคุณไม่สะดวกเข้าร่วมงานดังกล่าว กรุณาแจ้งทีมงานให้ทราบล่วงหน้า
  ※ ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับผู้ที่ได้รับการเชิญและลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น และขออนุญาตปฏิเสธการเข้างานสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ที่นั่ง
  ※ หากจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกินกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานโดยการจับฉลาก
  ※ รบกวนแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมงานอย่างน้อย 1 วันก่อนวันงาน

 • สิ่งที่ควรนำมาด้วย

  โปรดนำนามบัตรมาอย่างน้อย 2 ใบ ซึ่งจะต้องใช้ในการเข้างาน ณ สถานที่จัดงาน

ใบสมัคร

Back to top button
Close